Pågående driftstörning i RCC INCA, måndag 18/5.

Måndag 18/5 kl 07:50, Pågående driftstörning RCC INCA. Detta innebär att det inte är möjligt att logga in på miljön. Felsökning pågår och ny information kommer kl 12:00.