Pågående driftstörning i INCA

Pågående driftstörning i INCA
Tisdag, 1/12, kl 0830, pågående driftstörning i INCA. Problem att registrera information.
Mer information kommer kl 1100