Ny funktionalitet för tillgång till klinikens data

Ny funktionalitet för tillgång till klinikens data

Från och med december 2023 introduceras ny och förbättrad funktionalitet på INCA för tillgång till egna data. Det tidigare ”sammanställningsverktyget” var utdaterad och har avvecklats. Istället kommer användare med rollen ”Inrapportör” åt egna data genom att välja motsvarande ”patientlista”, ”uttag från klinikens egna data” eller rapporter. Genom dessa lösningar så kan man fortsatt jobba med egen kliniks data. Verktygen ”patientlista” har även funktionalitet så att du, i rollen ”Inrapportör (utökad behörighet)”, enkelt kan exportera/ladda ner data för att kunna bearbeta och analysera även utanför INCA.

Stödteamen för respektive register har kommit olika långt med att tillgängliggöra variabler i ”patientlista” för fortsatt egen bearbetning, men en majoritet av registren har funktionalitet på plats idag. Vi ber respektive registerhållare att ta kontakt med sitt stödteam för att peka på behovet av vilka variabler som ska finnas tillgängliga för egen bearbetning.

Funktionerna och möjligheterna till användning av ”patientlista” kommer också att vara en punkt på kommande dialogmöte (15 feb 2024) för att visa på hur verktyget fungerar.