Planerad uppdatering av INCA, måndag, 3/4, från 16.00 till 16.30.

Måndag, 3/4, kommer kommer INCA:s RCC produktionsmiljö att påverkas av leverans av version 119.6. Under denna period kommer inte miljön att vara nåbar för slutanvändare.
Tider:
16:00 – 16:30 RCC
Efter kl 16.30 kommer INCA:s RCC produktionsmiljö att fungera normalt igen.

Övriga INCA produktionsmiljöer (RättsPSYK, RCN, Psykiatri) påverkas INTE.