Problem med SITHS-inloggning

Under morgonen måndag 30/10 är det problem att logga in med SITHS-kort i Cancer-Inca (rcc.incanet.se). Det arbetas med och åtgärd eller ny information kommer senast kl 11.00