Planerad uppdatering av INCA, Måndag 15/4, från 17.00 till 20:00

Måndagen den 15 april 2019 kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av April-releasen av plattformen (versionerna 146-148).  Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Tidplan:

17:00 – 17:20 RättspsyK
17:20 – 17:40 RCN
17:40 – 18:10 Psykiatri
18:10 – 18:30 RCC Screening
18:30 – 20:00 RCC

Från 20:00 kommer INCA’s produktionsmiljöer att fungera normalt igen.