Planerad korrigeringsuppdatering av RCC INCA måndagen 27 maj från 19.00 till 19.15

INCA produktionsmiljö för RCC kommer att uppdateras med korrigeringar (patch 148.5) för att lösa problem med kvalitetsindikatorer för VIS. Ett par andra korrigeringar om felaktiga index vid städning ingår också.  Under uppdateringen, från 19.00 till 19.15, kommer inte RCC INCA att vara nåbar för slutanvändare.

Från 19.15 kommer RCC INCA att fungera normalt igen.