Åtgärdad driftstörning i RCC INCA

Driftsstörning är nu åtgärdad och svarstiderna är normala förutom i vissa specifika uttag. Åtgärd för dessa uttag görs i INCAs februari release.