Pågående driftstörning i RCC INCA 21/1 -20, från kl 08:00

Tidsdag, 21/1 -20 – Vi har för närvarande långa svarstider på RCC INCA och felsökning pågår.

Återkommer kl 11:00 med mer information.