Planerad uppdatering av INCA, måndag 21/2, från kl 17 till kl 20

Måndag 21/2 2022 kommer fyra av INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans,  INCA Plattformens Februari-release (INCA version187.4).  Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och det berör miljöerna; Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC. De kommer att bli klara succesivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.