Information om underhåll på Navet, 4/5, kl 7:00-8:00

På onsdag 4/5 kl 07.00-08.00 gör Skatteverket underhåll på Navet. Detta kan påverka sökningar mot befolkningsregistret.

https://www.skatteverket.se/offentligaaktorer/informationsutbyte/navethamtauppgifteromfolkbokforing/driftstorningar/2022/driftstorningar/underhallavnavet45.5.1657ce2817f5a993c3a830e.html