Planerad uppdatering av R-program och R-paket i INCA-miljön för Psykiatri, måndag 22/4, från kl 12 till kl 20

Måndag 22/4 kommer Psykiatri-miljön att påverkas av en uppgradering av R-program och R-paket. Under arbetet kan det förekomma störningar i systemet som kan påverka framförallt rapportgenerering och statistikuttag.

Arbetet påbörjas kl 12 och vi räknar med att systemet ska fungera normalt igen efter kl 20.