Planerad uppdatering av R-program och R-paket i INCA-miljön för RCC, måndag 10/6, från kl 14 till kl 22

Idag måndag 10/6 kommer RCC-miljön att påverkas av en uppgradering av R-program och R-paket. Under arbetet kan det förekomma störningar i systemet som kan påverka framförallt rapportgenerering och statistikuttag.

Arbetet påbörjas kl 14 och vi räknar med att systemet ska fungera normalt igen senast kl 22.