Planerad uppdatering av INCA, måndag, 17/6, från kl 17 till kl 20

Måndag, 17/6 2024, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens juni-release (INCA version 219.4).

Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.