Planerad CanINCA inläsning 1 (RCC), torsdag, 16/3, från 18.00 till måndag, 20/3, 06.00.

Från torsdag, 16/3, till måndag, 20/3, kommer INCA:s RCC produktionsmiljö att påverkas av CanINCA(cancerregistret) Inläsning 1.
Under denna period kommer inte RCC miljön att vara nåbara för slutanvändare.
Tider:
18:00(16/3) – 06:00(20/3) RCC
Efter kl. 06:00(20/3) kommer INCA:s RCC produktionsmiljö att fungera normalt igen.

Övriga INCA produktionsmiljöer (RättsPSYK, RCN, Psykiatri) påverkas INTE.