Planerad CanINCA inläsning 2 (RCC), torsdag, 23/3, från 18.00 till måndag, 27/3, 06.00.

Från torsdag, 23/3, till måndag,27/3 kommer INCA:s RCC produktionsmiljö att påverkas av CanINCA(cancerregistret) inläsning 2.
Under denna period kommer inte RCC miljön att vara nåbara för slutanvändare.
Tider:
18:00(23/3) – 06:00(27/3) RCC
Efter kl. 06:00(27/3) kommer INCA:s RCC produktionsmiljö att fungera normalt igen.

Övriga INCA produktionsmiljöer (RättsPSYK, RCN, Psykiatri) påverkas INTE.