Planerad CanINCA inläsning 3 (RCC), fredag, 31/3, från 12.00 till måndag, 3/4, 06.00.

Från Fredag, 31/3, till måndag,3/4 kommer INCA:s RCC produktionsmiljö att påverkas av  CanINCA(cancerregistret) Inläsning 3.
Under denna period kommer inte RCC miljön att vara nåbara för slutanvändare.
Tider:
12:00(31/3) – 06:00(3/4) RCC
Efter kl. 06:00(3/4) kommer INCA:s RCC produktionsmiljö att fungera normalt igen.

Övriga INCA produktionsmiljöer (RättsPSYK, RCN, Psykiatri) påverkas INTE.