Uppdatering av Inca för RättspsyK, RCN & Psykiatri

Onsdag 25/4 kommer INCA:s produktionsmiljöer för RättspsyK, RCN & Psykiatri att påverkas av leverans av version 133-135. Under denna period kommer miljöerna inte att vara nåbara för slutanvändare.

Tider:
17:00 – 17:15 RättspsyK
17:15 – 17:30 RCN
17:30 – 18:00 Psykiatri