Planerad uppdatering av INCA, Måndag 18/6, från 15.30 till 17.30

Måndag, 18/6, kommer INCA:s samtliga produktionsmiljöer att påverkas av leverans av version 136-137. Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.

Tidplan:
15:30 – 15:50 RättspsyK
15:50 – 16:10 RCN
16:10 – 16:30 Psykiatri
16:30 – 17:00 RCC

Efter kl 17.30 kommer INCA:s produktionsmiljöer att fungera normalt igen.