Planerad uppdatering av INCA, Måndagen 11/2, från 17.00 till 20.00

Måndagen 11 februari 2019 kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av plattforms versionerna 143-145.  Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.
Tidplan:
17:00 – 17:20 RättspsyK
17:20 – 17:40 RCN
17:40 – 18:10 Psykiatri
18:10 – 18:30 RCC Screening
18:30 – 20:00 RCC

Från 20:00 kommer INCA’s produktionsmiljöer att fungera normalt igen.