Planerad uppdatering av INCA, Måndagen 11/3, från 17.00 till 18.30

Korrigeringsuppdatering av INCA , Måndagen 11/3 , från 17.00 till 18.15.
I syfte att korrigera ett antal rapporterade problem kommer INCA’s samtliga produktionsmiljöer att under cirka 15 minuter vardera påverkas av leverans av patcharna 145.3 och 145.4.

Tidplan:

17:00 – 17:15 Rättspsyk
17:15 – 17:30 RCN
17:30 – 17:45 Psykiatri
17:45 – 18:00 RCC Screening
18:00 – 18:15 RCC

Från 18:30 kommer INCA’s alla produktionsmiljöer att fungera normalt igen.