Planerad korrigering av INCA-plattformen, fredag 30/6 kl 12:00-13:00

Fredag 30/6 kommer INCA’s RCC-miljö att påverkas av leverans av INCA-plattformen (INCA version 206.4). Under leveransarbetet kommer INCA RCC inte att vara nåbar.

Leveransarbetet startar kl 12:00 och beräknas vara klart senast kl 13:00. Då ska INCA RCC-miljön fungerar normalt igen.