Planerad uppdatering av R-program och R-paket i INCA Psykiatri miljö, torsdag 31/8, från kl 8:00 till kl 24:00

Torsdag 31/8 kommer INCA Psykiatri att påverkas av R-program och R-paket uppdatering.  Under denna dag kan det förekomma störningar i systemet. Det är framför allt rapportgenerering och statistikuttag som påverkas.

På fredag 1/9 räknar vi med att systemet kommer att fungera normalt igen.