Category Archives: Psykiatri INCA

Planerad korrigering i INCA, tisdag 10/10, från kl 17 till kl 20

Denna leverans flyttas fram en dag till den 10/10.

Tisdag, 10/10 kommer INCA att påverkas av en korrigeringsleverans (INCA version 208.3). Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 18/9, från kl 17 till kl 20

Måndag, 18/9 2023, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens september-release (INCA version 208.1).

Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 19/6, från kl 17 till kl 20

Måndag, 19/6 2023, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens juni-release (INCA version 206.3).Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 17/4, från kl 17 till kl 20

Måndag, 17/4 2023, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens april-release (INCA version203.3).

Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad korrigering av INCA plattformen ikväll 20/2 kl 17:00-22:00

Ikväll måndag 20/2 kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformen (INCA version 201.6). Under denna period kommer INCA miljöerna inte att vara nåbara.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 22:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, måndag 13/2, från kl 17:00 till kl 20:00

Måndag, 13/2 2023, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens Februari-release (INCA version201.4). Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara succesivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.